Bescherming van een portret

Bescherming van een portret

Bescherming van een portret

Een geregistreerd merk in de vorm van een logo of woordmerk wordt vaak gezien als hét gezicht van een onderneming. Hoe zit het echter als juist je eigen gezicht het onderscheidend element vormt? Denk hierbij bijvoorbeeld aan George Clooney voor Nespresso of een fotomodel dat bekendheid geniet vanwege zijn/haar uiterlijk. In dit blog wordt de bescherming van een portret nader uitgelegd.

 

Portretten in het auteursrecht

Behalve als merk kunnen portretten ook via de Auteurswet beschermd zijn. De maker van een portret, bijvoorbeeld de fotograaf, tekenaar of schilder, kan rechten claimen op het portret. Ook de geportretteerde zelf zal vaak bepaalde rechten kunnen claimen. Zo kan deze persoon optreden tegen de openbaarmaking van een portret dat in zijn opdracht gemaakt is. En verder ook in gevallen waarin dit niet in opdracht is gedaan en hij/zij daarbij een redelijk belang bij heeft.

 

Portretmerken

Het registreren van een portret als merk kent geen andere vereisten dan die gelden voor ‘gewone’ merken. Maar: het voldoen aan deze vereisten kent de nodige obstakels, met name op het gebied van onderscheidend vermogen.

Recent heeft het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) bijvoorbeeld een merkaanvraag voor een afbeelding van het internationaal bekende fotomodel Puck Schrover afgewezen. Volgens het EUIPO bestaat het aangevraagde merk uit niet meer dan een afbeelding die gebruikt kan worden voor de presentatie van de betrokken waren. Ook is er geen kenmerk, noch een gedenkwaardig of opvallend element dat ervoor zorgt dat de consument de foto van Puck Schrover ziet als meer dan een weergave van de relevante diensten (in dit geval: die van een fotomodel).

In tegenstelling tot deze recente uitspraak werd in eerdere zaken bij het EUIPO over afbeeldingen van fotomodellen juist wél uitgemaakt dat sprake was van een geldig merk. Uit de verschillende uitspraken kunnen de volgende tips & tricks worden afgeleid:

  • Het portret dient meer te zijn dan een eenvoudige afbeelding die kan dienen ter promotie van de relevante waren of diensten.
  • Voor onderscheidend vermogen is het niet van belang of de geportretteerde persoon in de afbeelding herkend kan worden door een consument.
  • Creativiteit omtrent onder andere de achtergrond, licht en kleuren versterkt het onderscheidend vermogen.
  • En hoe ‘opvallender’ het model, hoe groter de kans dat hij/zij ook als merk kan worden geregistreerd.

 

EU beeldmerk aanvraag nr. 018864324