Modelregistratie Puma nietig verklaard vanwege Instagram-post Rihanna

Modelregistratie Puma nietig verklaard vanwege Instagram-post Rihanna

Modelregistratie Puma nietig verklaard vanwege Instagram-post Rihanna

In een recente uitspraak bevestigt het EU Gerecht de beslissing van het EUIPO met betrekking tot de nietigverklaring van het Puma Creeper-model (zie foto hierboven/onder). Rihanna – wie kent haar niet – had het model al veel eerder openbaargemaakt via Instagram.

Voor een modelregistratie moet het model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Het nieuwheidsvereiste houdt in dat het model nog niet aan het publiek beschikbaar is gesteld voordat de modelaanvraag is gedaan. Openbaarmaking van het model in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag is niet schadelijk voor de nieuwheid van het model.  Rihanna had echter in 2014, ruim een jaar voor de aanvraag van het model van Puma, al meerdere foto’s op Instagram gedeeld waarop ze dezelfde schoenen draagt.

Het EUIPO verklaarde de modelregistratie nietig omdat het model door de Instagramberichten niet meer nieuw was ten tijde van de aanvraag. Puma ging hiertegen in beroep bij het EU Gerecht.

In beroep voerde Puma aan dat de Instagramberichten van Rihanna niet als openbaarmaking kunnen worden aangemerkt. Niemand zou interesse hebben gehad voor de schoenen die de popster in de foto’s droeg en niemand zou het design dus hebben opgemerkt. Niet de schoenen, maar juist Rihanna zelf zou centraal staan in de foto.

In de uitspraak bevestigt het Gerecht de eerdere beslissing van het EUIPO. Rihanna was destijds al een wereldberoemde popster en tekende op de dag van de Instagrampost het contract waarmee zij Creatief Directeur zou worden van Puma. De volgers van de popster, waaronder fans en mensen uit de modewereld, hadden dus zeker wel belangstelling voor de schoenen die ze de dag van ondertekening van het contract droeg. Een niet gering deel van deze volgers zou dus nauwlettend hebben gekeken naar de schoenen die de zangeres op de foto droeg en het eerdere model hebben herkend.

De gedeelde foto’s zijn voldoende duidelijk en maken het mogelijk om alle kenmerken van het model te herkennen. De instagramfoto’s dienen daarom als openbaarmaking van het eerdere model, waardoor het model niet meer nieuw was ten tijde van de modelaanvraag.

Een heldere uitspraak waaruit men een duidelijke les kan trekken: wees op tijd met het aanvragen van je model. Daarnaast is het belangrijk ervoor te waken dat een model niet tóch per ongeluk openbaar gemaakt wordt. Zeker als je net een contract hebt getekend met een wereldwijd bekende popster.

© Instagram/badgalriri (2014)