De prioriteitsregel in het merkenrecht: een korte uitleg

De prioriteitsregel in het merkenrecht: een korte uitleg

De prioriteitsregel in het merkenrecht: een korte uitleg

Nadat een merkdepot is ingediend krijg je de kans om binnen zes maanden – te rekenen vanaf de depotdatum van het merk – prioriteit te claimen voor eventuele merkaanvragen in andere landen. Dit wordt ook wel de prioriteitsregel (voorrangsregel) genoemd. In dit blog wordt de prioriteitsregel nader uitgelegd en een concreet voorbeeld gegeven.

 

Wat houdt de prioriteitsregel in?

De prioriteitsregel houdt kortgezegd in dat een buitenlands merkdepot dezelfde depotdatum wordt verleend als die van het eerste merkdepot (van hetzelfde merk). De prioriteitsclaim moet dan wel binnen zes maanden gedaan worden. Na het verstrijken van de zes maanden heb je geen recht meer op de voorrang, maar kan je natuurlijk nog wel merkaanvragen doen zonder prioriteitsclaim. Als je vóór het aflopen van de zes maanden besluit om de merkbescherming naar andere landen uit te breiden en bij de merkaanvraag prioriteit claimt, dan werken de merkrechten in die andere landen terug tot de datum van het eerste merkdepot. Je “wint” dan zogezegd zes maanden bescherming in die andere landen.

 

Waarom zou ik prioriteit willen claimen?

Als je ook bedrijfsactiviteiten wilt ontplooien in een ander land dan waarvoor je reeds een merkaanvraag hebt gedaan, dan is het natuurlijk sowieso aan te raden om ook in dat land een merkaanvraag te doen. Indien je binnen zes maanden na de oorspronkelijke merkaanvraag besluit om uit te breiden naar andere landen, dan kan je de voorrang claimen. Hiermee zorg je ervoor dat er niet tussendoor een ander merk in dat land wordt ingeschreven zonder dat je ertegen kan optreden. Het bijkomende voordeel hiervan is dat je nog wat extra tijd hebt om na de eerste merkaanvraag na te denken over verdere bedrijfsstrategie en uitbreiding.

 

Een concreet voorbeeld

ABC B.V. heeft een merkdepot gedaan in de Benelux met depotdatum 10 januari 2023. Later besluit ABC B.V. te willen uitbreiden naar Duitsland en op 25 juni 2023 wordt het merk in Duitsland aangevraagd. Nu kan op grond van de prioriteitsregel voorrang worden geclaimd waarmee de depotdatum van het eerst gedeponeerde merk, namelijk het Benelux-merk, van 10 januari 2023 geldt als depotdatum van het Duitse merk. Dit betekent dat het merk in Duitsland (mits het merk is goedgekeurd en het registratieproces is voltooid) bescherming geniet vanaf 10 januari 2023 in plaats van 25 juni 2023. Alle merken die tussen 10 januari 2023 en 25 juni 2023 zijn aangevraagd zijn eigenlijk ouder dan de Duitse aanvraag van ABC B.V., maar door de ‘prioriteitsclaim’ blijft ABC B.V. toch de oudste.

Kom je er pas ná zes maanden na de eerste merkaanvraag achter dat je wilt uitbreiden? Dan kan het merk in de betreffende landen dus nog steeds worden aangevraagd, maar vervalt helaas de mogelijkheid tot de prioriteitsclaim. Daarom is het verstandig om bij het eerste merkdepot alvast na te denken over eventuele uitbreiding naar andere landen en dit tijdig aan ons te laten weten.